CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAO VIỆT
Tổng kho 109 109 Trường Chinh - Thanh Xuân - Hà Nội
Email: saovietxulynuoc@gmail.com
Điện thoại: 0989.41.7777 - 0985.22.33.88

Nước giếng khoan nhiều sắt  có vị tanh, màu vàng hanh, để lâu trong không khí nước chuyển sang màu vàng màu nâu đỏ. Do môi trường yếm khí, sắt trong nước ngầm tồn tại ở dạng ion sắt hóa trị II trong thành phần của các muối hòa tan như bicacbonat, sunfat, clorua …

Nước giếng khoan nhiều sắt tồn tại trong các hợp chất nào

Các hợp chất vô cơ của ion sắt hóa trị II: FeS, Fe(OH)2, FeCO3, Fe(HCO3)2, FeSO4 ….

Các hợp chất vô cơ của ion sắt hóa trị III : Fe(OH)3, FeCl3 … trong đó keo hydroxyt sắt hóa trị III là chất keo tụ, dễ dàng lắng trong các bể lắng và bể lọc.

Các phức chất vô cơ của ion sắt với silica, photphat

Các phương pháp xử lý nước giếng khoan nhiều sắt

Xử lý nước giếng khoan nhiều sắt bằng phương pháp oxy hóa

? Xử lý nước giếng khoan nhiều sắt bằng hóa chất: Vôi, clo, kali permanganate

? Xử lý nước giếng khoan nhiều sắt bằng phương pháp sinh học

Nước giếng khoan nhiều sắt

scroll top