CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAO VIỆT
Văn phòng giao dịch: Số 2 Ngõ 97 Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân - Hà Nội
Email: saovietxulynuoc@gmail.com
Điện thoại: 0989.41.7777 - 0985.22.33.88

Cách chuyển từ ppm sang mg/l, sang nồng độ %, nồng độ mol/l và ngược lại

PPM là một thuật ngữ được sử dụng trong hóa học để biểu thị nồng độ rất, rất thấp của một dung dịch. Một gam trong 1000 ml là 1000 ppm và một phần nghìn gam (0,001g) trong 1000 ml là một ppm.

1/1000 của gam là một miligam và 1000 ml là một lít, do đó 1 ppm = 1 mg trên lít = mg / Lít.
PPM có nguồn gốc từ thực tế là tỷ trọng của nước được lấy là 1kg / L = 1.000.000 mg / L, và 1mg / L là 1mg / 1.000.000mg hoặc một phần trong một triệu.

Một số công thức chuyển đổi từ ppm sang các đơn vị khác

1 ppm = 1mg / l = 1ug / ml = 1000ug / L
ppm = ug / g = ug / ml = ng / mg = pg / ug = 10 -6
ppm = mg / lít nước

1 gam nguyên tố nguyên chất hòa tan trong 1000ml = 1000 ppm

PPB = Phần tỷ = ug / L = ng / g = ng / ml = pg / mg = 10-9

Tạo ra các dung dịch 1000 PPM

1. Từ kim loại nguyên chất: cân chính xác 1.000g kim loại, hòa tan theo tỉ lệ 1: 1. axit nitric hoặc axit clohydric, và thêm nước đã khử ion đến vạch mức 1 lít.

2. Từ một muối của kim loại:
Ví dụ : Pha dung dịch Na có nồng độ 1000 ppm bằng muối NaCl.

KL của muối = 58,44g.
Tại. KL. của Na = 23
1g Na theo KL của muối = 58,44 / 23 = 2,542g.
Do đó, cân 2,542g NaCl và hòa tan trong thể tích 1 lít để tạo ra 1000 ppm Na chuẩn.

3. Từ một gốc axit của muối:
ví dụ: Tạo một tiêu chuẩn 1000 ppm photphat bằng cách sử dụng muối KH 2 PO 4

KL của muối = 136,09
KL của gốc PO 4 = 95
1g PO 4theo KL của muối = 136,09 / 95 = 1,432g.
Do đó, cân 1,432g KH 2 PO 4 và hòa tan trong thể tích 1 lít để tạo ra tiêu chuẩn 1000 ppm PO 4 .

CÔNG THỨC PHA LOÃNG: C1V1 = C2V2

Phương trình này áp dụng cho tất cả các bài toán pha loãng.

C1 (khối lượng ban đầu) x V1 (khối lượng ban đầu) = C2 (khối lượng cuối cùng) x V2 (khối lượng cuối cùng)

Ví dụ: Thể tích dung dịch 6,00 ppm phải dùng để cho 4,00 lít dung dịch 0,100 ppm là bao nhiêu?

C1 = 6,00 ppm
V1 = chưa biết
C2 = 0,100 ppm
V2 = 4 lít = 4000 mls

V1 = (C2 x V2) / C1

     = (0,100 X 4000) / 6,00
     = 400 / 6,00 = 66,7 mls.

Điều này có nghĩa là 66,7 mls dung dịch 6,00ppm được pha loãng đến thể tích cuối cùng là 4 lít sẽ cho nồng độ 0,100 ppm.

Công thức dưới đây chỉ có thể được sử dụng để tính thành phần V1.

req là giá trị bạn muốn.

req ppm x req vol
————————– 
         stock

Ví dụ: Tạo 50 mls vol 25 ppm từ Chuẩn 100 ppm.

25 x 50/100 = 12,5 mls. tức là 12,5 mls 100 ppm trong thể tích 50 ml sẽ cho một dung dịch 25 ppm

 

Chuyển từ nồng độ mol/l  sang ppm

Chuyển đổi nồng độ mol thành gam trên lít (Molarity x Khối lượng nguyên tử của chất tan), sau đó chuyển thành miligam trên lít (ppm) bằng cách nhân với 1000.

Ví dụ: Nồng độ ppm của ion canxi trong 0,01M CaCO 3 là bao nhiêu?

Số mol (M) x Khối lượng nguyên tử (Tại Wt) = gam trên lít (g / l)
Khối lượng Nguyên tử (Wt.) Của Ca = 40

0,01M x 40 = 0,40 g / l
0,40g / l x 1000 = 400 mg / l = 400ppm

Lưu ý:
KL của một loại ion bằng nồng độ của nó tính bằng ppm ở 10 -3 M. Florua có KL là 19, do đó nồng độ 10 -3 M bằng 19ppm, 1M bằng 19.000 ppm và 1ppm là bằng 5,2 x 10 -5 M.

PPM sang nồng độ g/l hoặc mg/l, nồng độ mol/l

Chuyển đổi ppm sang nồng độ dựa trên gam hoặc miligam.

ppm = 1 mg chất tan trong một lít dung dịch hoặc
ppm = 0,001 gam trên lít dung dịch,

ví dụ: Nồng độ mol của 400ppm Ca ion trong dung dịch nước CaCO3 là bao nhiêu?

Sử dụng nồng độ 0,001g / l: 400ppm x 0,001g / l = 0,4g / l.
hoặc, Chia 400 mg cho 1000 để được g / l = 0,4 g / l
Bây giờ chia cho At. Khối lượng của Ca để lấy Mol.
0,4g / l chia cho 40g / mol = 0,01M

Sử dụng nồng độ mg / l, 40g Ca phải được chuyển thành miligam bằng cách nhân với 1000 để được 40.000mg.
Do đó Nồng độ mol/l = 400ppm chia cho 40.000mg / mol = 0,01M

PPM (PHẦN TRIỆU) THÀNH% (PHẦN TRĂM)

Chia số ppm cho 1.000.000 và nhân với 100 để được%. ví dụ:

1 ppm = 1 / 1.000.000 = 0,000001 = 0,0001%
10 ppm = 10 / 1.000.000 = 0,00001 = 0,001%
100 ppm = 100 / 1.000.000 = 0,0001 = 0,01%
200 ppn = 200 / 1.000.000 = 0,0002 = 0,02%
5000 ppm = 5000 / 1.000.000 = 0,005 = 0,5%
10.000 ppm = 10000 / 1.000.000 = 0,01 = 1,0%
20.000 ppm = 20000 / 1.000.000 = 0,02 = 2,0%

(PHẦN TRĂM)% SANG PPM

Chia giá trị% cho 100 và nhân với 1.000.000 để có ppm. ví dụ:

1% = 0,01 x 1.000.000 = 10.000 ppm
0,5% = 0,0.005 x 1.000.000 = 5.000 ppm
0,1% = 0,001 x 1.000.000 = 1.000 ppm
0,01% = 0,0001 x 1.000.000 = 100 ppm

 

scroll top